Stappenplan scheiding

Je hebt de stap gezet en contact opgenomen met mij als scheidingsspecialist | mediator. Je hebt vragen hoe dit proces in zijn werk gaat. Waar moet je allemaal aan denken? Wat komt er allemaal op jou af? Het is mijn missie om je daarbij zoveel mogelijk uit handen te nemen en je te begeleiden in dit proces.

Kennismaken

Het allereerste gesprek is het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we je situatie en wat je van van mij als scheidingsspecialist kunnen verwachten. We kijken samen naar een traject dat bij jou past. Ook bespreken we de kosten van het traject zodat je weet waar je aan toe bent. Uiteraard is jouw partner hier ook bij. Een goed geregelde scheiding doe je immers samen.

Inventarisatiegesprek

Tijdens dit gesprek kijken we eerst naar wat er allemaal geregeld moet worden in jouw specifieke situatie. Daarna brengen we de wensen en behoeften in kaart voor de toekomst.. Dit vormt de rode draad binnen jouw traject. Hier ga ik mee aan de slag. Indien dit nodig is, kijk ik hier welke experts nodig zijn tijdens dit proces.

Stappenplan scheiding

Financiële fase

Voorafgaand aan dit gesprek ga ik samen met een financieel adviseur op zoek naar de beste mogelijkheden voor jou na de scheiding. Na dit gesprek weet je bijvoorbeeld precies wat je netto per maand overhouden. Indien nodig houd ik hierbij ook rekening met eventuele toeslagen. Ook houd ik rekening met de pensioenen.

We leggen verder alle losse eindjes vast die nog geregeld moeten worden voor na de scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de autoverzekering, etc.

(Optioneel) ouderschapsregeling

Als er kinderen in het spel zijn, verdienen zij alle aandacht in het scheidingsproces. Je blijft immers altijd ouder van je kinderen. Indien gewenst ga ik met de kinderen in gesprek (gratis) om hun wensen en behoeften te bespreken. Ook als zij volwassen zijn! Immers er staan hun nog belangrijke levensgebeurtenissen te wachten. Denk bijvoorbeeld aan een diploma-uitreiking, bruiloft, geboorte van (klein)kinderen. Daar wil je als ouder bij zijn, zonder spanning omdat je ex-partner ook aanwezig is. Als je dat voor elkaar krijgt, is mijn missie van een goed geregelde scheiding geslaagd. 

Juridische vastlegging

We leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Samen lopen we alle gemaakte afspraken na. Pas als iedereen het met deze afspraken eens is,  wordt deze getekend door jou, je partner en de scheidingsspecialist. De vaststelling wordt ingediend bij de Rechtbank door een advocaat. Deze checkt middels een videocall of jullie het eens zijn met de afspraken en dient de goed geregelde scheiding in. 

Evaluatie

Na het tekenen begint het pas.

Werken de afspraken? Of misschien zijn er nog onduidelijkheden?

Na zes maanden is het tijd voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de eventuele vragen die nog open staan en of de gemaakte afspraken voor jullie werken. Indien nodig kunnen deze nog aangepast worden, mits jij en je ex het daar mee eens zijn natuurlijk. 

 

Spreekt mijn werkwijze je aan? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik vertel je graag wat ik voor jou kan betekenen.